Search & select
Search & select
Rekrutujemy osoby na wszystkie szczeble zarządzania i stanowiska wymagające wysokiej specjalizacji.

Penetrujemy rynek pracy w poszukiwaniu kandydatów wysokiego kalibru na wszystkie szczeble zarządzania w firmie oraz stanowiska wymagające wysokiej specjalizacji.
Następnie wybieramy spośród nich kandydatów, którzy najlepiej pasują do wymagań stanowiskowych – twoje wisienki na torcie.

Najlepsi kandydaci rekrutowani są przez konsultantów, którzy znają specyfikę poszczególnych stanowisk, firm z danej branży i ich kulturę organizacyjną. Tylko taka wiedza pozwala we wczesnej fazie ustalić, w której firmie warto jest prowadzić poszukiwanie konkretnego kandydata. Przekłada się to, więc, na jakość i czas rekrutacji.

W HCC znamy specyfikę poszczególnych branż.
Każdy, z ponad 20 naszych konsultantów, prowadzi projekty rekrutacyjne w ramach jednej z następujących dywizji: usługi konsumenckie, finanse i usługi profesjonalne, branża techniczna, IT . W każdej z tych branż realizujemy po kilkadziesiąt udanych projektów rekrutacyjnych rocznie.

Nasz model rekrutacyjny zwiększa szansę na znalezienie precyzyjnie dopasowanych do potrzeb organizacji menedżerów i specjalistów.

Zwykle obejmuje następujące etapy:

Analiza potrzeb biznesowych, w czasie której doprecyzowujemy cele operacyjne i finansowe, których realizację ma zapewnić poszukiwana osoba.

Specyfikacja wymagań klienta. Nasi konsultanci doradzają, w jaki sposób zdefiniować kryteria poszukiwań, by zagwarantować, że rekomendowani kandydaci spełnią wszystkie oczekiwania pracodawcy.

Badanie rynku, w czasie którego gromadzimy informacje, które przygotują nas do rozmów z potencjalnymi kandydatami.

Poszukiwania bezpośrednie pozwalają nam dotrzeć do wybranych kandydatów.

Ocena i selekcja. Na tym etapie definiujemy profil kompetencyjny kandydata, a następnie wybieramy kandydatury najlepiej odpowiadające wymaganiom pracodawcy.

Prezentacja kandydatów. Prezentujemy klientowi listę 3-5 rekomendacji oraz raporty zawierające istotne z punktu widzenia pracodawcy i kandydata informacje, które w decydującym etapie procesu zapewnią rekrutacji sukces.

Weryfikacja referencji jest zawsze jednym z elementów procesu rekrutacyjnego w HCC. Opinia kolegów, współpracowników, przełożonych pozwala na zwiększenie obiektywności oceny i trafności rekomendacji.

Negocjacje. Nasi konsultanci na etapie podejmowania decyzji dotyczącej ostatecznych zapisów oferty zatrudnienia aktywnie biorą udział w mediacjach pomiędzy stronami. Dzięki temu, zapewniają odpowiedni przepływ informacji i minimalizują ryzyko nie przyjęcia przez kandydata złożonej mu oferty.

Konsultacje. W przeciwieństwie do innych rekruterów jesteśmy w kontakcie z kandydatami praktycznie do momentu gdy Ci staną się integralną częścią organizacji.

 

Robimy wiele, by komunikacja z naszymi klientami przebiegała możliwie sprawnie
Przygotowaliśmy szereg dokumentów, które w tym pomagają:

Formularz zlecenia usługi rekrutacyjnej – dokument zbiera w jednym miejscu najważniejsze kwestie związane z profilem stanowiska, oczekiwaniami działu HR i Hiring Managera, wyróżnieniem poszczególnych etapów procesu rekrutacji, a także określeniem tzw. MIT’s klienta (Most Important Things). Ponadto w formularzu umieszczone są dane kontaktowe poszczególnych osób zaangażowanych w proces. Przygotowanie takiego formularza pozwala na potwierdzenie kluczowych ustaleń oraz łatwiejsze ich egzekwowanie.

Raport o kandydacie – raport przygotowany przez konsultanta prezentujący rekomendowanego kandydata posiada spójną strukturę, która umożliwia modyfikowanie jej pod kątem wymogów określonego stanowiska, taki raport zawiera zawsze dodatkowe informacje dotyczące tzw. obszarów do rozwoju kandydata, na które zwracamy uwagę klienta oraz jego motywacji i profilu osobowościowego.

Formularz podsumowujący najważniejsze osiągnięcia kandydata – w którym kandydat przedstawia swoje osiągnięcia biznesowe i związane z rozwojem ludzi oraz ich wpływ na organizację. Dotyczy głównie stanowisk menedżerskich.

Formularz referencji – uzupełniany jest przez konsultanta HCC podczas rozmowy telefonicznej z referentem. Jest to ustrukturalizowany wywiad badający poszczególne kompetencje, postawy i zachowania wskazane przez klienta w formularzu zlecenia usługi rekrutacyjnej. Każda z kompetencji oceniana jest według ustalonej skali.

CV

Thank you for your interest in HCC!

Please fill the form and attach you CV. Our team will analyze it and let you know if you are a potential next member of our family!

Name

Position you are applying for

E-mail

Attach CV

Message


Kontakt

Human Capital Consulting Sp. z o.o.

Residence Atelier ul. Bagno 2, lok 78, klatka B, II piętro, 00-112 Warszawa

(przy stacji metra Świętokrzyska - wyjście ul. Próżna, Zielna)

office@hcconsulting.pl
biuro@hcconsulting.pl

tel. +48 (22) 41 44 300