Executive search
Executive search
Wynik rekrutacji na stanowiska w zarządzie w dużej mierze zależy od konsultantów.

Zanim idealny kandydat na jedno z najwyższych stanowisk w firmie zostanie znaleziony, zanim poczuje nieodpartą chęć zmierzenia się z przedstawionym mu wyzwaniem zawodowym – potrzeba wielu precyzyjnych działań.
Nasz sposób pracy tworzy solidną podstawę dla realizacji takich ambitnych projektów.

Konsultanci HCC wykazują się bardzo wysokim poziomem kompetencji.
Dokładnie wiedzą, kto jest poszukiwany.

Ma to fundamentalne znaczenie dla powodzenia rekrutacji na stanowiska w zarządzie. Dlatego w HCC konsultanci pomagają klientom zdefiniować kryteria poszukiwań, tak by rekomendowani na ich podstawie kandydaci spełniali wszystkie rzeczywiste wymagania pracodawcy – mieli nie tylko potrzebne doświadczenie czy umiejętności, ale także pasowali do kultury organizacyjnej.

Docierają do właściwych osób.

Najlepsi kandydaci na dyrektorów rzadko odpowiadają na ogłoszenia. Dlatego konsultanci HCC szukają ich wśród wszystkich utalentowanych ludzi w branży, nie ograniczając się do wewnętrznej bazy kandydatów. Zawsze sami docierają do potencjalnych kandydatów (direct search), zamiast biernie oczekiwać na zgłoszenia od zainteresowanych.

Są ekspertami, więc cieszą się zaufaniem.

Klienci i kandydaci mogą obdarzyć zaufaniem jedynie tych, którzy dzięki znajomości ich potrzeb i rynkowych trendów mogą być partnerami w rozmowie. Nasi konsultanci budują partnerskie relacje z klientami i kandydatami, bo dzięki swojej eksperckiej wiedzy i wysokim kompetencjom mogą być ich zaufanymi osobistymi doradcami. Fakt, że to właśnie oni prowadzą rozmowę i prezentują ofertę zatrudnienia ma ogromne znaczenie dla sukcesu rekrutacji.

Dbają o poufność.

Zbudowanie obiektywnego profilu kandydata, poznanie jego obszarów specjalizacji, motywacji oraz preferowanego kierunku rozwoju są podstawą oceny, na ile kandydat wpisuje się w poszukiwany profil. Konsultanci HCC zdobywają te informacje w czasie umiejętnie prowadzonej rozmowy i tylko wiedząc, że pasują do profilu stanowiska przedstawiają ofertę. W ten sposób, tylko rekomendowani kandydaci otrzymują informacje o stanowisku i pracodawcy.

Model rekrutacyjny HCC udowodnił swoją skuteczność w rekrutacjach na najwyższe stanowiska w wielu wiodących firmach.

• Znacząco zwiększa szansę na znalezienie dobrze dopasowanych do potrzeb organizacji, zmotywowanych leaderów.
• Skraca czas trwania rekrutacji.
• Wzmacnia pozytywne doświadczenia kandydatów w kontakcie z państwa firmą, dzięki czemu jest ona lepiej postrzegana na rynku pracy.

Robimy wiele, by komunikacja z naszymi klientami przebiegała możliwie sprawnie.
Przygotowaliśmy szereg dokumentów, które w tym pomagają:

Formularz zlecenia usługi rekrutacyjnej – dokument zbiera w jednym miejscu najważniejsze kwestie związane z profilem stanowiska, oczekiwaniami działu HR i Hiring Managera, wyróżnieniem poszczególnych etapów procesu rekrutacji, a także określeniem tzw. MIT’s klienta (Most Important Things). Ponadto w formularzu umieszczone są dane kontaktowe poszczególnych osób zaangażowanych w proces. Przygotowanie takiego formularza pozwala na potwierdzenie kluczowych ustaleń oraz łatwiejsze ich egzekwowanie.

Raport o kandydacie – raport przygotowany przez konsultanta prezentujący rekomendowanego kandydata posiada spójną strukturę, która umożliwia modyfikowanie jej pod kątem wymogów określonego stanowiska, taki raport zawiera zawsze dodatkowe informacje dotyczące tzw. obszarów do rozwoju kandydata, na które zwracamy uwagę klienta oraz jego motywacji i profilu osobowościowego.

Formularz podsumowujący najważniejsze osiągnięcia kandydata – w którym kandydat przedstawia swoje osiągnięcia biznesowe i związane z rozwojem ludzi oraz ich wpływ na organizację. Dotyczy głównie stanowisk menedżerskich.

Formularz referencji – uzupełniany jest przez konsultanta HCC podczas rozmowy telefonicznej z referentem. Jest to ustrukturalizowany wywiad badający poszczególne kompetencje, postawy i zachowania wskazane przez klienta w formularzu zlecenia usługi rekrutacyjnej. Każda z kompetencji oceniana jest według ustalonej skali.

CV

Thank you for your interest in HCC!

Please fill the form and attach you CV. Our team will analyze it and let you know if you are a potential next member of our family!

Name

Position you are applying for

E-mail

Attach CV

Message


Kontakt

Human Capital Consulting Sp. z o.o.

Residence Atelier ul. Bagno 2, lok 78, klatka B, II piętro, 00-112 Warszawa

(przy stacji metra Świętokrzyska - wyjście ul. Próżna, Zielna)

office@hcconsulting.pl
biuro@hcconsulting.pl

tel. +48 (22) 41 44 300